user234461
0
Q:

sort treeset in descending order using comparator

//To sort a treeset in descending order just use the descendingSet() method
import java.util.TreeSet;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      TreeSet<Object> treeSet = new TreeSet<Object>();
      treeSet.add(45);
      treeSet.add(15);
      treeSet.add(99);
      treeSet.add(70);
      treeSet.add(65);
      treeSet.add(30);
      treeSet.add(10);
      treeSet.add(60);
      treeSet.add(80);
      System.out.println("TreeSet\n" + treeSet);
      TreeSet<Object> res = (TreeSet<Object>)treeSet.descendingSet();
      System.out.println("TreeSet after sorting in descending order\n" + res);
   }
}
0
TreeSet<Integer> set = new TreeSet<Integer>(new Comparator<Integer>()
 {
 public int compare(Integer i1,Integer i2)
    {
    return i2.compareTo(i1);
    }
 });
0

New to Communities?

Join the community